Ρεπερτόριο

- Η επιλογή προγράμματος γίνεται ελεύθερα από τον διαγωνιζόμενο με μοναδική  προϋπόθεση  τα έργα που θα παρουσιαστούν να ανήκουν στο ευρύτερο ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής.

-Το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων θα παρουσιάζεται σε ένα γύρο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20'.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε