Κανονισμός και όροι συμμετοχής

Ο 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά ( Thess Junior Piano Contest),

διοργανώνει τον 1ο Πανελλήνιο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αυτοσχεδιασμού για πιάνο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την οριζόμενη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περίπτωση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης έργου για κάθε κατηγορία.

2. α ) Στον προκριματικό γύρο ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής από 1 έως 2 ή από 1 έως 3 προκαθορισμένα θέματα, ανάλογα της κατηγορίας συμμετοχής του, που θα αναρτηθούν 45 ημέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 2023 Τhess Junior Piano Contest 2023

β) Οι προκριθέντες στον τελικό γύρο θα διαγωνιστούν σε θέμα που θα τους δοθεί την ημέρα διεξαγωγής του τελικού γύρου του διαγωνισμού.

3. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παραδώσουν μέσα σε φάκελο φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς τους ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

4. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σχετικό με την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

5. Θα απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι.

6. Οι διαγωνιζόμενοι που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο ή έπαινο θα πρέπει να

παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.

7. Το ποσό της συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 45€.

8. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2023.

Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου Σμυρναίων - Μικρασιατών «Ιωνική Εστία» στην τράπεζα Πειραιώς :

ΙΒΑΝ GR48 01715590006559101964191

9. Η δήλωση συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail : junpianocont@gmail.com ή να κατατεθούν / αποσταλούν στη γραμματεία του Συλλόγου Σμυρναίων - Μικρασιατών «Η Ιωνική Εστία». ( Μιχαήλ Ψελλού 16 & Β.Κορνάρου, ΤΚ. 546 55, είσοδος επί της Αλ.Μωραϊτίδη 2) με την ένδειξη 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 2023.

Ο διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το διήμερο της διεξαγωγής του. Σε περίπτωση αντίρρησης σ'αυτήν τη δημοσιοποίηση παρακαλούμε να σημειωθεί στη δήλωση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου.

Κατηγορία Α:

(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2005)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ :

• Δικαίωμα εκτέλεσης 1 ή 2 αυτοσχεδιασμών βασιζόμενων σε 1 ή 2 από τα προκαθορισμένα θέματα αντίστοιχα, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 4 λεπτών

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

• Εκτέλεση 1 αυτοσχεδιασμού σε προκαθορισμένο θέμα που θα δοθεί την ημέρα του τελικού γύρου του διαγωνισμού στους προκριθέντες του προκριματικού γύρου, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 2 - 3 λεπτών

Κατηγορία Β:

(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ :

• Δικαίωμα εκτέλεσης 1, 2 ή 3 αυτοσχεδιασμών βασιζόμενων σε 1,2 ή 3 από τα προκαθορισμένα θέματα αντίστοιχα, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 7 λεπτών

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

• Εκτέλεση 1 αυτοσχεδιασμού σε προκαθορισμένο θέμα που θα δοθεί την ημέρα του τελικού γύρου του διαγωνισμού στους προκριθέντες του προκριματικού γύρου, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 3 - 4 λεπτών


Τα προκαθορισμένα θέματα έχουν δημοσιευτεί παρακάτω στην παρούσα ενότητα:

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε