Ρεπερτόριο

Κατηγορία A: 'Oσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2007

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ: Ελεύθερο πρόγραμμα της επιλογής του διαγωνιζόμενου με έργα τουλάχιστον 2 διαφορετικών συνθετών, μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 λεπτών. (Να μην γίνουν επαναλήψεις στα έργα)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ: ΄Ενα έργο (διαφορετικό του προκριματικού γύρου)της απόλυτης επιλογής του διαγωνιζόμενου,μέγιστης χρονικής διάρκειας 3 λεπτών.

Κατηγορία Β: ΄Οσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2004

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

1. Μία άσκησης δεξιοτεχνίας ( CZERNY,BERTINI,BERENS,HELLER,LEMOINE)

2.Επιβεβλημένο έργο: DENES AGAY: " Blue Walz"

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

1.΄Ενα προκλασικό έργο της επιλογής του διαγωνιζόμενου                                                   ( εκτός J.S.BACH) , ένα έργο του J.S.BACH από την συλλογή "Μικρά πρελούδια και φούγκες"

2.'Ενα έργο της απόλυτης επιλογής του διαγωνιζόμενου χρονικής διάρκειας από 3 έως 5 λεπτά. ( διαφορετικό του προκριμματικού)

Κατηγορία Γ: 'Oσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2002

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

1.Μία άσκηση δεξιοτεχνίας ελεύθερης επιλογής συνθέτη.

2.Από τα έργα του J.S.BACH : μία δίφωνη invention ή δύο χορούς από τις Γαλλικές Σουίτες ή μία τρίφωνη invention.

3.Επιβεβλημένο έργο: WILLIAL GILLOCK : " Valse etude"

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

1.Το πρώτο μέρος σονάτας MOZART ή HAYDN ή C.Ph.E.BACH ή CLEMENTI

2.'Eνα έργο ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζόμενου.

Φιλοξενούμενη Κατηγορία: όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1999

Τρία έργα διαφορετικών συνθετών και εποχών,μέγιστης χρονικής διάρκειας 45 λεπτών.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

Δύο έργα της ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζόμενου.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:

Το 3ο έργο επιλογής του διαγωνιζόμενου

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε