'Οροι συμμετοχής

1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την οριζόμενη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περίπτωση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης για κάθε κατηγορία.

2. Η ερμηνεία όλων των έργων είναι υποχρεωτική από μνήμης.

3.Ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής της σειράς εκτέλεσης των έργων.

4.Η σειρά εμφάνισης για όλες τις κατηγορίες, θα οριστεί με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 1η μέρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

5.Το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων να παραδοθεί φωτοτυπημένο μέσα σε φάκελο, συνοδευόμενο από μια φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του πιστοπιητικού γεννήσεως του υποψηφίου.

6.Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν με τηνέναρξη του διαγωνισμού. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

7.Στην κατηγορία Α' η συμμετοχή σε δύο γύρους(προκριματικό και τελικό) είναι υποχρεωτική.Η τελική βαθμολογία για κάθε διαγωνιζόμενο θα προκύπτει από τον συμψηφισμό των επιμέρους βαθμολογιών σε κάθε γύρο.

8.Στη φιλοξενούμενη κατηγορία του 3ου πανελλήνιου διαγωνισμού πιάνου για παιδιά 2018 θα δοθεί χρηματικό έπαθλο: 1ο βραβείο 400 Ε, καθώς και δυνατότητα πραγματοποίησης  δύο ατομικών ρεσιτάλ (ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην ευρύτερη περιφέρεια).Στο 2ο και 3ο βραβείο δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη.

9.Θα δοθούν 1ο,2ο, 3ο βραβείο και έπαινοι. Στην Γ΄κατηγορία θα δοθούν χρηματικά έπαθλα : 1ο βραβείο 300Ε, 2ο βραβείο 200Ε, 3ο βραβείο 150Ε, και έπαινοι.

10.Οι διαγωνιζόμενοι που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο ή έπαινο θα πρέπει να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε