Αίτηση

Για τη Δήλωση Συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω συνημμένη αίτηση. Το αντίτιμο της συμμετοχής  καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στο λογαριασμό του Σ.Α.Ω.Θ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας :              IBAN : GR 530110210 0000021048025353
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αίτηση  συνοδευόμενη υποχρεωτικά από την τραπεζική απόδειξη πληρωμής  πρέπει να  κατατεθεί  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 
1. Ηλεκτρονικά  στο e-mail : junpianocont@gmail.com

2. Στη Γραμματεία του Φ.Α.Α.Θ: Αγ.Σοφίας 38,  54622,Θεσσαλονίκη                                      Τηλ. 2310 220 700,  277911/ Fax: 2310 277 768

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής: 14 Φεβρουαρίου 2018

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε